Gujarat News update

Board 10th 12th Exam 2021: ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ, +୨ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ, CBSE ନିଷ୍ପତି ଉପରେ ନଜର

ଗାନ୍ଧିନଗର: ଗୁଜୁରାଟ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (GSB) ଗୁଜୁରାଟ ବୋର୍ଡ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୧କୁ…