gandhiji

ସାବରମତୀର ସନ୍ଥ : ନିର୍ମଳାବାଳା ମିଶ୍ର, ଯାଜପୁର

ସାବରମତୀର ସନ୍ଥ ✍ ନିର୍ମଳାବାଳା ମିଶ୍ର, ଯାଜପୁର ସାବରମତୀର ସନ୍ଥହେ ତୁମେ ବାପୁଜୀ! ଚିର ମହାନ,    ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲ କାନରେ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ଅମଳିନ।...