ବର୍ଷା ହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ବନ୍ଦ

Share this:

ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର : ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶନିବାର ଖେଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜରେ ୦-୧ ପଛରେ ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଅଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୬୯ ସ୍କୋରରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କ୍ରେଗ୍ ବ୍ରାଥୱାଇଟ୍ ୬ ରନ୍ ରେ ଏବଂ ଅଲଜାରି ଜୋସେଫ୍ ୧୪ ରନ୍ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ ପରିବର୍ତନରେ ଆସିଥିବା ସାମ୍ କରନ୍‌ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍‌ବେଲ (୧୨) ଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲୁ  ଆଉଟ୍ କରିଦେଇ ନିଜଦଳ ପାଇଁ  ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ।

Share this: