Human Life Span:ମଣିଷ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କଲେ ପ୍ରକାଶ

Share this:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ଆସିଛି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକତମ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ୧୨୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ପାଇବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ (Scientists) ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ (Nature Communication) ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିଷର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୧୫୦ ବର୍ଷ ଅଟେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାଇନାମିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ (Dynamic Organization State Indicator) ନାମକ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ମିଳିପାରିବ।

ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏକ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ସୂଚକ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହେ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୧୫୦ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭେରିଏବଲ୍ ଏବଂ ଏକକ ମେଟ୍ରିକରେ ବୟସର ହ୍ରାସର ପଥ ଯୋଗ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିଷର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ମଣିଷର ରକ୍ତ ନମୁନା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ଗଣନା କରିଥିଲେ।

Also Read | ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ SDG India Index ପ୍ରକାଶିତ, ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳେ

[amazon_auto_links id=”9932″]
Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *